Det här är FCX

De flesta träningsformer, framförallt vid träning utomhus, aktiverar endast eller i huvudsak ben och nedre delen av kroppen. Genom att även aktivera överkroppen får man en helkroppsträning som ger betydligt mer. Det gäller primärt vid prestationsträning men även vid ren motionsträning med förbättrad hälsa och viktnedgång som mål.

Med benträning + armträning kan man under ett helt träningspass hålla den puls man kanske klarar i några minuter vid enbart benträning. Detta eftersom man sprider ut arbetet på många fler muskelgrupper.
Varje muskel kommer då att arbeta på en lägre relativ intensitet vid en given puls. Det är detta som ligger till grund för att t.ex. skidåkare och roddare (som arbetar med stora muskelgrupper på detta sätt) är de idrottare som har störst syreupptagning av alla.

robinFCX concept